Par mums

Biedrība "Šveices Tirdzniecības Kamera Latvijā" ir bezpeļņas organizācija, kura tika dibināta 2005.gadā, bet aktīvāku darbību uzsāka 2007.gada rudenī.

"Šveices Tirdzniecības Kamera Latvijā" ietilpst BaltCham.Ch tīklā un tās mērķis ir veicināt ekonomiskās un biznesa attiecības starp Baltijas valstīm no vienas puses, un Šveici un Lihtenšteinu, no otras puses. "Šveices Tirdzniecības Kamera Latvijā" tāpat darbojas tūrisma, kultūras un zinātnes apmaiņas projektos.

"Šveices Tirdziecības Kameras Latvijā" misija ir sekojoša:

1. To Šveices uzņēmumu aktīvs atbalsts, kuri vēlas uzsākt vai attīstīt biznesu Latvijā, galveno uzsvaru liekot uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

"Šveices Tirdzniecības Kamera Latvijā" ir oficiāla Osec Business Network Switzerland pārstāve Latvijā. Šī sadarbība ir balstīta uz trīspusēju Līgumu, kurā piedalās arī Šveices Ārlietu Ministrija (EDA). Osec funkcijas Šveicē ir ļoti līdzīgas mūsu Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūras funkcijām Latvijā. Papildus Šveices Tirdzniecības Kamera Latvijā sadarbojas ar citām Šveicē reģistrētām tirdzniecības kamerām.

2. Abpusējo Latvijas un Šveices/Lihtenšteinas biznesa attiecību veicināšana.

"Šveices Tirdzniecības Kamera Latvijā" atbalsta ne tikai Šveices/Lihtenšteinas kompānijas, bet arī Latvijas uzņēmumus, ja tiem ir biznesa aktivitātes Šveicē. Lai to varētu realizēt mūsu Kamerai ir sadarbības partneri Šveicē - gan dažādas tirdzniecības kameras, gan arī privāti uzņēmumi Šveicē un Lihtenšteinā.

3. Šveices/Lihtenšteinas biznesa interešu pārstāvība Latvijā.