Biedru nauda

Šveices Tirdzniecības Kameras Latvijā biedri maksā biedru naudu reizi gadā un tās apjoms ir atkarīgs no darbinieku skaita konkrētajā uzņēmumā:

Privātpersonām vai uzņēmumiem, kuros ir nodarbināti ne vairāk kā 10 darbinieki - 50 Ls / gadā;

Uzņēmumiem ar 11 - 100 darbiniekiem - 100 Ls / gadā;

Kompānijām ar vairāk nekā 100 darbiniekiem - 120 Ls /gadā;